Meno: Marek Novák

Profesia: Malý podnikateľ
Profil: MIDI (20€/mesiac)

Marek Novák je aktívnym malým podnikateľom a prevádzkuje rôzne projekty a podprojekty. Aby mohol účinne prezentovať svoje podnikateľské aktivity a komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami, rozhodol sa využiť možnosti, ktoré mu ponúka sociálna platforma Zoja.sk.

Jeho profil MIDI za 20€ mesačne sa ukázal byť skvelým nástrojom pre efektívne správu viacerých projektov:

Viaceré projekty a podprojekty:

Marek spravuje rôzne podnikateľské aktivity, od predaja produktov po poskytovanie služieb. Vďaka profilu MIDI môže vytvárať a spravovať samostatné stránky pre každý z jeho projektov, čo umožňuje jasné a zreteľné zobrazenie pre jeho zákazníkov.

Viac zviditeľnených príspevkov:

Marek môže zvýšiť viditeľnosť svojich príspevkov tým, že ich označí ako sponzorované. S možnosťou zviditeľniť 10 príspevkov zároveň môže efektívne propagovať svoje aktuálne akcie, ponuky a udalosti a zaujať viac ľudí vo svojej cieľovej skupine.

Súčasné zviditeľnenie viacerých stránok:

V rámci celej komunity Zoja.sk môže Marek mať až tri svoje stránky označené ako sponzorované. To znamená, že jeho projekty a podprojekty budú výrazne viac viditeľné pre ostatných používateľov, čo mu pomôže dosiahnuť širšie publikum.

Rôznorodý obsah:

Na svojich stránkach môže Marek pravidelne zdieľať príspevky, blogy, videá zo YouTube, informácie o svojich produktoch a službách, a dokonca aj odpovedať na dopyty od svojich zákazníkov. Vďaka rozmanitosti obsahu môže udržiavať svojich zákazníkov informovaných a zapojených.

Vyhľadávateľnosť a kvalitné spätné odkazy:

Marek je vďaka svojmu profilu MIDI nielen viac zviditeľnený vo vnútri platformy Zoja.sk, ale aj vo vyhľadávačoch. S kvalitnými spätnými odkazmi na jeho oficiálnu stránku a projekty môže zvýšiť dôveryhodnosť svojej značky a atraktívnosť pre nových zákazníkov.

Celkovo vzaté, profil MIDI na platforme Zoja.sk sa pre Marka Nováka ukázal ako významný nástroj pre efektívne riadenie a propagáciu jeho viacerých podnikateľských projektov. S viac možnosťami na zviditeľnenie príspevkov a stránok môže dosiahnuť širšie publikum a úspešne posilniť svoju online prítomnosť.

Poznámka: Táto prípadová štúdia je fiktívna a slúži na ilustráciu možností, ktoré ponúka profil MIDI na platforme Zoja.sk.